ser4

Bağımsız Denetim

Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre  firmaların yetki verilmiş  denetçiler tarafından denetlenmesidir. Bu kriterler, bilanço aktif toplamı yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısıdır.

Bağımsız Denetçi: Herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve esasları ışığında mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştıran kişidir. 3568 sayılı yasa ile denetim yetkisi SMMM ve YMM’lere verilmiştir. Bu kişiler denetimleri sırasında faaliyet denetimi ve uygunluk denetimi de yaparlar. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esaslara göre denetim faaliyetinde bulunurlar.