1.1. Gizliliğiniz, Dost Kobi Danışmanlık için çok önemlidir. Gizliliğinizin sizin için de ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Dost Kobi Danışmanlık Gizlilik Kuralları bu nedenle size ait verilerin Dost Kobi Danışmanlık tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. Dost Kobi Danışmanlık İletişim Kanalları veya diğer iletişim ve satış kanallarımız aracılığı ile Dost Kobi Danışmanlık’a kişisel verilerinizi iletmeniz halinde bu veriler Dost Kobi Danışmanlık Gizlilik Kurallarına uygun olarak kullanılacaktır.

1.2.  Dost Kobi Danışmanlık İnternet Sitesini her ziyaret edişinizde ve mobil uygulamalarımızı her kullanışınızda Dost Kobi Danışmanlık Gizlilik Kurallarını görüntülemenizi tavsiye ederiz çünkü internet sitemizi veya mobil uygulamalarımızı kullanmakla Dost Kobi Danışmanlık Gizlilik Kurallarının değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş ve kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. 

.1.3.  Ayrıca herhangi bir satış kanalı üzerinden Dost Kobi Danışmanlık tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla işlem tarihinde geçerli Dost Kobi Danışmanlık Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.

.1.4.  Dost Kobi Danışmanlık Gizlilik Kuralları ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


2. Kişisel Veriler

2.1.  Dost Kobi Danışmanlık, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Dost Kobi Danışmanlık tarafından veya veri sorumlusu olarak Dost Kobi Danışmanlık adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.

2.2. Dost Kobi Danışmanlık, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,

Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,

Ürün sipariş ve kullanım bilgilerinizi,

Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,

Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,

İnternet sitemiz ve diğer iletişim ve hizmet kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,

Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Dost Kobi Danışmanlık tarafından veya Dost Kobi Danışmanlık adına işlenebilecek kişisel veri kategorileri hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) üzerinden erişebilirsiniz (https://verbis.kvkk.gov.tr/).

2.3. Dost Kobi Danışmanlık, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, misafir deneyimine yönelik segmentasyon, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme, veri zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,

İnternet sitemizi ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,

Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,

Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, özel uçuş teklifleri ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek,

Veri sorumlusu sıfatıyla Dost Kobi Danışmanlık tarafından veya Dost Kobi Danışmanlık adına işlenebilecek her bir kişisel veri kategorisi için geçerli veri işleme amaçları hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) üzerinden erişebilirsiniz (https://verbis.kvkk.gov.tr/). 

2.4. Dost Kobi Danışmanlık, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda:

İş ortaklarıyla,

Çalışanlarıyla, hizmet sağlayıcılarıyla,

Yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,

Yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

Veri sorumlusu sıfatıyla Dost Kobi Danışmanlık tarafından veya Dost Kobi Danışmanlık adına işlenebilecek her bir kişisel veri kategorisi için geçerli veri işleme amaçları hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) üzerinden erişebilirsiniz (https://verbis.kvkk.gov.tr/).

2.5.  Dost Kobi Danışmanlık, kişisel verilerinizi Dost Kobi Danışmanlık İnternet Sitesi üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.

2.6.  Her zaman Şirketimize başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz. Bu yöndeki taleplerinizi yazılı ve imzalı olarak genel iletişim adresimize veya Dost Kobi Danışmanlık İnternet Sitesinin Bize Ulaşın  iletebilirsiniz. 

2.7.  Dost Kobi Danışmanlık İnternet Sitesini ve diğer Dost Kobi Danışmanlık İletişim Kanallarını kullanmakla veya Dost Kobi Danışmanlık tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Dost Kobi Danışmanlık Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda Dost Kobi Danışmanlık’a izin vermiş oluyorsunuz.

2.8. Dost Kobi Danışmanlık ile başka bir yolcu veya hizmet kullanıcısı adına işlem yaptığınızda Dost Kobi Danışmanlık hem size hem de adına işlem yaptığınız kişi adına paylaşmış olduğunuz kişisel verileri işleyebilir. Bu durumda Dost Kobi Danışmanlık, uçuşuyla ilgili olarak adına işlem yaptığınız yolcu ile doğrudan iletişime geçebilir.


3. Ticari Elektronik İletiler

3.1.  Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak biletleme sırasında, Dost Kobi Danışmanlık BolBol üye kaydı sırasında ve diğer her türlü Dost Kobi Danışmanlık mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden Dost Kobi Danışmanlık ve Dost Kobi Danışmanlık iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, özel uçuş teklifleri, seyahatiniz ile ilgili veya Dost Kobi Danışmanlık tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine Dost Kobi Danışmanlık tarafından sağlanır.

4. Düzeltmeler

4.1.  Dost Kobi Danışmanlık’un hakkınızda herhangi bir konuda yanlış veya eksik bilgi sahibi olduğuna inanıyorsanız lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde bize ulaşın. Dost Kobi Danışmanlık, doğru olmadığı tespit edilen her tür bilgiyi düzeltecektir.

5. Güvenlik

5.1.  Dost Kobi Danışmanlık, bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Veri gönderdiğiniz formlarımız, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır. Söz konusu bilgiler Dost Kobi Danışmanlık’a ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL’den yararlanabilmek için Web tarayıcınız SSL’i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonlarını faal hale getirilmelidir.

5.2.  Her bir Dost Kobi Danışmanlık üyesi kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı ve parolaya sahip olur. “Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmez. “Parola” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman parolasını değiştirebilir. Parolanın seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Dost Kobi Danışmanlık, parola kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

5.3.  Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizin ayrıntıları sunucularımızda saklanmamaktadır.

6. Bağlantılar

6.1.  Dost Kobi Danışmanlık internet sitesi, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içerir ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlar. Bağlantı verilen internet sitelerinde Dost Kobi Danışmanlık’ın hiçbir kontrolü bulunmadığından Dost Kobi Danışmanlık sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, sitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır.

6.2.  Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır. Bağlantılı internet siteleri üzerinden kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız her türlü paylaşım ilgili internet sitesini işleten ve uygulanabilir mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden üçüncü kişiler tarafından yapılan bilgilendirme, diğer bildirim ve belirlenen kurallara tabidir.

7. Çerezler (Cookies) ve Dijital Pazarlama Uygulamaları

7.1.  Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

7.2.  Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Oturum çerezleri, kullanıcının Dost Kobi Danışmanlık internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

7.3.  Dost Kobi Danışmanlık kendi internet sitesinde Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır.

7.4.  Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

7.5. Çerezleri etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak sizin elinizdedir. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Lütfen çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını dikkate alın.