ser3

Kobi Danışmanlığı

“İşletmemi büyütmek istiyorum, ama nasıl? , Cirom dağları aştı , cebimde hiç param yok, nerde bu paralar?, Pazar strajesi nasıl oluşturum? sorularının cevaplarını bilen veya araştıran kişidir kobi danışmanı. İşletme hedeflerinize ulaşmanızda size yol göstericidir. Risklerini belirlemede size yardımcı  ve değişimi yönetmenizde koçunuzdur.

KOBİ Danışmanı (Seviye 6), ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

DOST KOBİ OLARAK KOBİ DANIŞMANLIĞI KONUSUNDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ

Dijital Dönüşüm Nedir?

 • İş yapmakta ki bütün prosesi teknolojiye taşımaktır. İnsan-Süreç-Teknoloji üçlüsü ile ele alınır.
 • Dijital dönüşüm yolculuğunda Dost şirketlerimiz;
  Müşterileriyle doğrudan temasa geçerler,
  Mevcut ve potansiyel müşteriler ile anlık ve şeffaf iletişim kurulur,
  Veri analizi, veri sorgulama sayesinde hızlı ve güvenilir raporlara ulaşılır, karar verme süreci hızlanır.
 • Veri aktarımı, satış analizleri, ürün stok durumu ve anlık mali veri gibi süreçler daha kolay yapılır,
  Veriler kontrol altındadır, güvenlik maksimize edilir,
  Kağıt kullanımı azalır, doğa dostu yapı benimsenir.
YÖNETİM VE STRATEJİK DENETİM
 • Dost şirketlerimizle;
  Gelir modeli
  İş modeli
  Hedef kitle
  Hangi kanallar olduğunu birlikte oluştururuz.
 • Dost şirketlerimiz denetim sayesinde;
  Üstün rekabet avantajı sağlar,
  Şirket içi sinerji artar,
  Riskler önceden hesaplanır, önlemler alınır,
  Değişim ve dönüşüme uyum kolaylaşır,
  Hedefler ve arzulanan duruma hızla ulaşılır,
  Şirketin başarıları ölçülür ve kayıt altına alınır.
FİNANSAL CHECK-UP
 • Dost işletmelerimizin finansal tabloları baz alınarak yapılan kapsamlı analiz ve raporlamalar neticesinde, şirketlerin kısa-orta ve uzun vadede karşı karşıya oldukları muhtemel sorunların önceden belirlenmesi ve “erken teşhis” sisteminin devreye alınması olarak özetlenebileceğimiz bu süreçtir. Bu süreç sonucunda;
  Finansal açıdan dost işletmemiz 360 derece analiz edilir,
  Mali verilerin olumlu ve olumsuz yönleri yönlerini ortaya çıkarır,
  Finansal alternatifleri değerlendirip en iyi seçimi yapmayı sağlar,
  Nakit akışını yönetmeye imkan verir,
  Riskler önceden hesaplanır, önlemler alınır,
  Tahsilat denetimini kolaylaştırır,
  Oluşturulacak bütçeler ile ölçme ve değerlendirme imkanı kazanılır,
  Dış kaynak maliyeti minumum seviyeye indirilir.
DEVLET HİBE VE TEŞVİKLERİ
 • Dost işletmelerimizin faaliyetlerine uygun ulusal, uluslarası fonlar, hibeler ve teşviklerden yararlanması sağlanır.