MALİ MÜHÜR NASIL ALINIR?

Mali mühür, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılacaktır. https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr  adresine giriş yapınız. “Online” işlemlerden “Mali Mühür Sertifika…
Daha fazla