muhasebe

Mali Danışmanlık

Devletle ilişkilerimde işletme olarak sorun yaşamayım, görev ve sorumluluklarımı  eksiksiz yerine getirmek istiyorum diyenlerin ticari faaliyetlerini yürütmeleri  esnasında  profesyonel ve kanuni destekçi olarak  mali müşavirlerden hizmet almaları gerekmektedir.

DOST KOBİ OLARAK MALİ MÜŞAVİRLİK KONUSUNDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Hesapları denetleyen, mali danışmanlık sağlayan ve hesap yönetimini üstlenen mali müşavirlerimiz dost işletmelerimize şu hizmetleri sağlar;

 • Yürürlükteki mevzuata göre vergi planlama hizmeti sunar,
 • Vergi iadelerini hazırlar,
 • TDHP göre muhasebe defteri tutar,
 • Bordroların yönetimini gerçekleştirir, gelir ve giderleri kontrol eder,
 • Hesap bilgilerini toplayıp analiz ederek mali tutarsızlıkları düzeltir,
 • Rapor, bütçe, iş planı ve finansal tabloları derler ve ilgililere sunar,
 • Hesap ve iş planlarını analiz eder,
 • İç kontrolleri takip ederek finansal güvenliği korur,
 • Mali yükümlülükleri yerine getirir,
 • Mali kayıtların yasalara ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar,
 • Finansal bilgileri gizli tutarak, müşteri ve kamu güvenini kazanır.